משלוחים מהירים בנהריה והסביבה עד שעתיים (משלוח חינם בהזמנה של מעל ל-450 ש"ח)
*שימו לב עקב המצב יכול להיות שינויים בזמן המשלוחים וחוסרים*
*משלוחים גם למושבים וקיבוצים הסמוכים לנהריה במרחק עד 2 ק"מ*

תקנון ותנאי שימוש אתר קניות אונליין מרקט התאומים.

 1. . ברוכים הבאים לאתר מרקט התאומים. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. 

  אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי כל תקנון של אתר מרקט התאומים המפורט להלן. 

  1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 054-3167480 , בפנייה באתר (באמצעות ערוץ "צור קשר") ובאמצעות וואטסאפ בטלפון 054-3167480.

  מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

  שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

    ימים א' – ה' : 22:00 – 10:00 (מעשר בבוקר ועד עשר בלילה).

    יום ו' וערבי חג : 15:00- 10:00 (מעשר בבוקר ועד שלוש אחה"צ).

  1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראותיו יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של מרקט התאומים. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות.
  2. מרקט התאומים שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר ייעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, מרקט התאומים ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים, מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
  3. באתר מוצעים למכירה מוצרים ו/או שירותים של ספקים שונים ומגוונים, על מנת שתוכלו לרכוש ממיטב המוצרים ו/או השירותים הקיימים בישראל, בדרך קלה ובמחירים אטרקטיביים. כיוון שהמוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר אינם מוצרים המיוצרים על ידי מרקט התאומים, אלא אך ורק משווקים על ידה, לעיתים תופנה לדף המתאר את המוצע למכירה, לרבות מחירו, פרטים אודות היצרן והיבואן, פרטי האספקה, האחריות, פרטים אודות תנאי התשלום, המשלוח וכיוצא בזה. האחריות על המידע המוצג בדפים המתוארים לעיל הינה על מוסר המידע בלבד.
  4. שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתרי האינטרנט על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
  5. הנך רשאי לבחור לעשות שימוש רק בחלק מהמידע ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשותך עם הפעלתם.
  6. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. למען הסר ספק, כל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה.
  7. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובאתרי האינטרנט לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ו/או באתרי האינטרנט המופיעים בו, כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
  8. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש למרקט התאומים ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
  9. שימושים אסורים באתר:

  11.1. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי מרקט התאומים, המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו אינם רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר ובתוכן האתר:

  11.2. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה ו/או לקט.

  11.3. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור (לרבות כל ניסיון להפיק את קוד המקור), להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור, להעניק רישיונות משנה, לאחסן וכיו"ב חלק כלשהו באתר ו/או את תוכן האתר, כולו או חלקו.

  11.4. לעקוף, להשבית ו/או להפריע בדרך אחרת לאמצעי האבטחה ו/או לעבודה התקינה, לרבות הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר ו/או לפגוע ו/או לשבש את מערך הגנות הסיסמאות המסדירות את הגישה לאתר.

  11.5. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.

  11.6. הפצת דואר זבל (SPAM) או הצפה של כל דואר אחר מאת השרתים באמצעותם מופעל האתר.

  11.7. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

  11.8. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

  11.9. מרקט התאומים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לא לאשר, להשעות או לחסום, מבלי להיזקק למתן הודעה מראש, את הגישה של כל משתמש ו/או צד שלישי לאתר, כולו או חלקו, ו/או לתוכן ו/או שירות המוצע במסגרתו, וזאת במקרים בהם סבורה מרקט התאומים כי בוצעה הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או כי קיים חשש כי תיגרם הפרעה מכל סוג שהוא לפעילותו התקינה של האתר ו/או מתן השירותים המוצעים בו, או חשש להפרת הוראות הדין ו/או זכויות של צדדים שלישיים, ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של מרקט התאומים, גם ללא כל סיבה או הצדקה, והמשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה ו/או כל מי מטעמה בעניין זה.

  11.10. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

  1. רישום ושימוש באתר:

  12.1. רכישת מוצר באתר אפשרית בשתי דרכי פעולה, כמפורט להלן:

  12.2. האחת, לאחר רישום מלא לאתר באמצעות מסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה עליך לבחור בשם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיע בדף ההרשמה, כגון: שם, מספר טלפון, דואר אלקטרוני. בנוסף, על מנת ליהנות מכלל הכלים המוצעים באתר, ניתנת האפשרות למשתמש להזין פרטים מזהים נוספים, כגון: כתובת, גילאי ילדים, מגמת לימודים, שם בית הספר ועוד. כדי להבטיח שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא תוכל מרקט התאומים להבטיח את ביצוע הקניה.

  12.3. הדרך השנייה, הינה הזמנת מוצרים מן האתר ללא רישום מלא, באמצעות מצב "אורח". כדי להזמין מוצרים בדרך זו, נדרש המשתמש להזין רק מספר פרטי הזדהות בודדים, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון (להלן "מצב אורח").

  12.4. למען הסר ספק, באתר קיימות מגוון של אפשרויות קניה ומכירה, מבצעים שונים, שוברים, הנחות וכדומה. לעיתים יתווספו ויחולו תנאים פרטניים, בנוסף לתנאים בתקנון זה. מובהר כי תנאים אלו אינם מבטלים זה את זה אלא מצטברים, ובאחריות המשתמש לוודא ולקרוא אותם טרם השימוש באתר וביצוע רכישות.

  12.5. מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ווידוא עמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש, יחל תהליך אספקת המוצר לבית הרוכש, בהתאם לעדיפות המשלוח אותה בחר (משלוח, על פי סוגיו או איסוף עצמי).

  12.6. ההזמנה תירשם במחשבי מרקט התאומים. כמו כן, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך פרק זמן קצר מסיום הליך ביצוע ההזמנה.

  12.7. יובהר ויודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מרקט התאומים. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מרקט התאומים, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

  12.8. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למרקט התאומים עקב שיבוש הליכי המכירה.

  12.9. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, במידה ולא אושרה העסקה, יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של מרקט התאומים בטלפון או וואטסאפ , תוך יום עסקים, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, כי פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.

  12.10. בקשה של משתמש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי מרקט התאומים על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

  12.11. מובהר, כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד, לשם צרכיו הפרטיים של המשתמש ולא תתאפשר מכירה סיטונאית ו/או לצרכים מסחריים.

  12.12. כאמור לעיל, ניתן לשם רכישה באמצעות האתר לבצע הרשמה לאזור אישי ו/או לעשות שימוש במצב אורח. שימוש באזור האישי יאפשר למשתמש ליהנות ממגוון כלים רחב ומתקדם, לרבות ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, מעקב אחר סטטוס ההזמנה, ליצור מספר רשימות מוצרים מועדפים ועוד. שימוש במצב אורח אמנם יאפשר רכישת מוצרים בכפוף למסירת פרטים מזהים (שם, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני), אך יגביל את יכולת המעקב והניוד של המשתמש. משתמש במצב אורח יוכל ליצור רשימת מועדפים ו/או לעיין בהיסטוריית הרכישה רק מן המחשב בו הזדהה לראשונה. מכאן, וכדי ליהנות מכלל הכלים המתקדמים המוצעים באתר, ממליצה מרקט התאומים לבצע רישום מלא לאתר ובכך ליצור אזור אישי.

  12.13. מרקט התאומים שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.

  12.14. רכישה של תרופות ו/או תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] 1981 כפופה לתנאים הקבועים המצורף לתקנון זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

  1. הזכאים להירשם לאתר ולרכוש באתרי האינטרנט:

  13.1. רשאים להירשם ולרכוש באתר אך ורק משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

  13.1.1. משתמשים בני 18 ומעלה.

  13.1.2. המשתמש מחזיק בכרטיס אשראי ישראלי תקף. אין אפשרות לבצע תשלום ללא מסירת פרטי כרטיס האשראי או אמצעי אחר הקביל ע"י האתר.

  13.1.3. בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות טלפוני (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).

  13.1.4. למען הסר ספק מובהר, כי למרקט התאומים נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר או לבטל את רישומם, ככל שהתנהגותם תמצא בלתי הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש, הכל, לפי ראות עיניה ולשיקול דעתה הבלעדי של מרקט התאומים.

  1. שעות פעילות האתר:

  14.1. האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעת הקבוצה וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך.

  14.2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות הינן בימים א' – ה' בין השעות 7:00-22:00.

  ימי ו' 7:00-15:00 .

  14.3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים בשעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות כמצוין בתקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של מרקט התאומים. שינויים כאמור יפורסמו בתקנון זה.

   

   

  1. המוצרים הנמכרים באתר:

  15.1. באתר נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה שונים, והכל כמפורט וכמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

  15.2. מרקט התאומים רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  15.3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר, ייקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של מרקט התאומים. יובהר, כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מרקט התאומים.

  15.4. מובהר בזאת, כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. מרקט התאומים תהא רשאית למנוע ו/או לבטל רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינן בגדר רכישה סיטונאית ו/או לצרכים מסחריים. מבלי לגרוע מן האמור מובהר, כי רכישה של מעל 10 יחידות של כל מוצר, יתכן כי תהא כפופה לאישור של מנהל האתר/בעלים. רכישת תחליפי חלב מוגבלת ל-2 יחידות. מרקט התאומים רשאית לשנות את ההגבלות המפורטות בתקנון זה, בהודעה שתימסר באתר.

  15.5. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו המשתמש מאשר, כי הינו רשאי לרכוש מוצרים אלו על פי החוק. כמו כן, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00-06:00.

  15.6. מוצרים הנמכרים באתר ואשר מעצם טיבם יש לבחור אותם, כגון פירות וירקות, יבחרו על ידי עובדי מרקט התאומים ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.

  15.7. לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק, כל עוד תאריך התפוגה המופיע על המוצר הינו בתוך פרק זמן סביר לפני תום תאריך התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מרקט התאומים.

  15.8. מארזי שתייה מוגבלים ל- 6 מארזים מסוגים שונים למשלוח. ככל שיוזמנו יותר מ- 6 מארזי שתייה, תהא מרקט התאומים רשאית להסיר את המארזים העודפים מהמשלוח ולא לספקם, וזאת ללא צורך לעדכן את המשתמש.

  15.9. בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות של מכולת התאומים (מרקט התאומים), ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקת מוצרים".

  1. מחירי המוצרים:

  16.1. מחירי המוצרים הקובעים הינם המחירים המצוינים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מרקט התאומים תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

  16.2. ככל שמחירי המוצרים באתר יעודכנו לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידי המשתמש, החיוב יבוצע לפי המחירים המעודכנים.

  16.3. ככל שישתנה מחירו של מוצר לאחר מועד הזמנתו וטרם מועד אספקתו למשתמש, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המשתמש יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה בהתאם לתנאי תקנון זה (ובכפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן).

  16.4. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו, תקפים לרכישה באמצעות אתר בלבד והם אינם חלים בהכרח בחנויות של מכולת התאומים (מרקט התאומים) ו/או בכל אתר מקוון אחר המופעל על ידה. מובהר, כי המחיר שעל פיו יחויב המשתמש הינו המחיר המופיע באתר במועד אישור ההזמנה והוא בלבד.

  16.5. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע, יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה בהתאם לתנאי תקנון זה.

  16.6. כל מבצע ו/או הטבה ו/או הנחה שמשתתפים בהם יותר ממוצר אחד, יינתנו על הפריט הזול ביותר מבניהם ובמימוש המבצע ו/או ההטבה ו/או ההנחה יותר מפעם אחת, על הפריטים הזולים ביותר.

  16.7. חיוב המשתמש בגין מוצרים במשקל יהא בהתאם למשקל המוצרים במועד שקילתם בפועל על ידי עובדי מרקט התאומים. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין מתבצע על בסיס הערכת המשקל של המוצרים המוזמנים במשקל. מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל, תתכן סטייה סבירה בין המשקל המוערך בעת ביצוע ההזמנה, לבין משקל המוצרים שיסופקו בפועל ולפיכך, החיוב ייעשה בהתאם למשקל המוצר שיסופק בפועל למשתמש ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

  16.8. בעת הזמנת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות (כגון- מלונים, אבטיחים), יתבקש המשתמש לבחור רק את משקלם הרצוי, בכפוף לאמור לעיל.

  16.9. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

  1. התשלום:

  17.1. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בישראל בלבד ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט והעסקה תאושר למשתמש.

  17.2. על אף האמור לעיל, מרקט התאומים רשאית לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ו/או חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

  17.3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים במרקט התאומים במועד ההזמנה.

  17.4. מרקט התאומים רשאית להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.

  17.5. מובהר כי כל נושא התשלומים וסליקת כרטיסי האשראי במסגרת האתר נעשה באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות אבטחה מקובלות בתחום ובמנגנוני הצפנה בהתאם לתקנים בינלאומיים.

  17.6. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף/מייל המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

  17.7. משתמש יזין את פרטי כרטיס אשראי באתר מרקט התאומים כדלקמן:

  17.7.1 מספר כרטיס אשראי

  17.7.2 תוקף הכרטיס

  17.7.3. קוד CVC

  1. דמי משלוח/דמי איסוף עצמי:

  18.1. הזמנה באתר תחייב את המשתמש בתשלום דמי משלוח, בסכום שיצוין באתר בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח יתווספו לתשלום עבור ההזמנה.

  18.2. מחיר דמי המשלוח עשוי להתעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מרקט התאומים ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

  18.3. מרקט התאומים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי. בנוסף למחירי המוצרים ,יחויב הלקוח בדמי שירות נוספים בסך 15 ש"ח, בגין מוצרים אשר כאמור לא מבוצע שילוח לבית הלקוח.

  18.4. דמי השירות יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום איסוף המוצרים, כך משכל סכום הקניה מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד', יחויב החשבון בדמי שירות בסך 15 ש"ח בנוסף לסכום הקניה.

  1. אספקת המוצרים:

  19.1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למען שצוין על ידי המשתמש, ובכפוף לאזורי האספקה, כמצוין בתקנון זה.

  19.2. מועדי האספקה שיוצעו באתר יהיו בהתאם ליכולת האספקה באותה עת ובכפוף  לשיקול דעת מרקט התאומים.

  19.3. מרקט התאומים תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים במועד שתואם, אולם לעתים לא כל המוצרים זמינים לפיכך, מרקט התאומים אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה, וזאת בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי מרקט התאומים בגין אי אספקת מוצר כלשהו, אף אם צוין בהזמנה. מובהר, כי המשתמש לא יחויב בגין מוצר שלא יסופק בפועל.

  19.4. ככל שמוצר מסוים שהוזמן אינו זמין במלאי, מרקט התאומים תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק מוצר חלופי דומה ככל הניתן למוצר שהוזמן. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל המשתמש על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. ככל שלא יעלה בידי מרקט התאומים ליצור קשר עם הלקוח, יסופק מוצר חלופי על פי שיקול דעת מרקט התאומים. יובהר, כי מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר שהוזמן. ככל שהמשתמש אינו מעוניין במוצר החלופי אשר יסופק לו, יהא רשאי להחזיר את המוצר בו במקום לשליח בעת ביצוע האספקה, או לחלופין ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות ולהחזיר את המוצר החלופי. במקרה כזה, יזוכה המשתמש במלוא מחירו של המוצר החלופי.

  19.5. ככל שבעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען שאליו בוצעה ההזמנה, יהא על המשתמש לאשר טלפונית באמצעות מוקד שירות הלקוחות, להשאיר את המוצרים ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו. בהעדר אישור טלפוני כאמור, תוחזר ההזמנה לחנות/מחסן ועל המשתמש תחול האחריות לתאם עם מוקד שירות הלקוחות מועד אספקה חדש. מובהר, כי אי תיאום מועד הזמנה חדש על ידי המשתמש, לא תפטור אותו מתשלום עבור ההזמנה שבוצעה על ידו.

  19.6. במשלוח המוצרים בשנית, יחויב המשתמש בתשלום נוסף עבור דמי משלוח, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב בעת ביצוע ההזמנה.

  19.7. מובהר, כי ככל שהמשתמש יאשר להשאיר את המוצרים בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, המשתמש מסכים ומאשר בזאת, כי האחריות על המוצרים תחול עליו בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה, לרבות בגין גניבה ו/או קלקול בקשר למוצרים שהושארו כאמור.

  19.8. בעת ביצוע הזמנתו הראשונה של המשתמש באמצעות האתר, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המשתמש תהא הכרחית לשם אספקת המוצרים, לרבות הצגת תעודה מזהה.

  19.9. אי עמידת מרקט התאומים במועד האספקה שתואם, מכל סיבה שהיא, לא תפטור את המשתמש מתשלום עבור הזמנה שסופקה לו בפועל.

  19.10. המוצרים המוזמנים יארזו בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, לפי שיקול דעת מרקט התאומים, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

  19.11. אספקת מוצרים שנרכשו באתר מרקט התאומים אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

  19.12 זמן אספקת המוצרים יכול להשתנות עקב מזג אוויר או עומסים חריגים יכול להיות  שינוי קיצוני בזמני אספקה עקב זאת הלקוח רשאי לבטל עד 4 שעות מחריגת הזמן הנורמטיבית שנקבע בזמן המשלוח.

  19.13 זמן אספקה הרצוי הוא עד שעתיים ממועד אישור ההזמנה, במקרים חריגים זמן אספקה יכול להשתנות עקב מזג אוויר עומס חריג וכדומה.

  19.14 המשלוח יתבצעו רק בשטח מדינת ישראל.

  1. החזרת מוצרים:

  20.1. מובהר בזאת, כי על המשתמש חלה החובה והאחריות לבדיקת תכולת ההזמנה שסופקה לו ולהשוותה לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

  20.2. החזרת מוצרים פסידים ו/או מתכלים, כגון – מוצרי חלב ו/או ירקות ו/או פירות- תתאפשר עד 14 יום מתאריך הקנייה כנגד הצגת חשבונית בלבד לא תתאפשר החזרה של מוצרים של פג תוקפם.

  20.3. החזרת מוצרי מזון שאינם פסידים ו/או מתכלים, תתאפשר עד 14 ימים ממועד ההזמנה או עד מועד פקיעת תקופת תוקף המוצר, לפי המוקדם מבין השניים.

  20.4. החזרת מוצרים שאינם מוצרי מזון ואינם מוצרים פסידים ו/או מתכלים ו/או שלא קיים לגביהם מועד תפוגה, תתאפשר עד 14 ימים ממועד אספקתם בפועל למשתמש.

  20.5. לא תתאפשר השבת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, רק במידה תתאפשר החזרת מוצרים/החלפתם במקרה שניזוק במהלך ההובלה או הליקוט של המוצרים במקרה זה יש להודיע לשירות הלקוחות  עד 4 שעות לאחר אספקת הסחורה ללקוח.

  20.6. משתמש הטוען לאי התאמה בין המוצרים שהוזמנו לבין המוצרים שסופקו בפועל המסופקים ו/או במקרה של אי שביעות רצון מהמוצרים שסופקו, על השתמש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות בתוך 4 שעות לאחר מועד האספקה. אי מתן הודעה בתוך פרק הזמן האמור, תהווה ויתור של המשתמש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

  20.7. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למשתמש, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

  20.8. מובהר בזאת, כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בתשלום דמי משלוח נוספים, בהתאם לתקנון זה.

  1. ביטול ושינוי הזמנה:

  21.1. שינוי הזמנה על ידי המשתמש תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מרקט התאומים ובהתחשב בהעדפות המשתמש.

  21.2. ביטול הזמנה לא יתאפשר לאחר ליקוט המוצרים והודעה של אספקה ללקוח.

  21.3. ביטול ההזמנה יתאפשר אך ורק לפני ליקוט הזמנה ועד חצי שעה ממועד ההזמנה באתר.

  21.4. לא ניתן לבטל ו/או לשנות את ההזמנה לאחר ביצוע אספקת המוצרים בפועל והמשתמש יחויב בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

  21.5. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע אך ורק דרך טלפונית או פנייה במייל או באמצעות וואטסאפ. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק טלפונית, דרך שירות מוקד הלקוחות עד חצי שעה לפני הליקוט המוצרים. מובהר, כי ביצוע עדכון להזמנה הינו כביצוע הזמנה חדשה, ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים באתר, כפי שיהיו במועד עדכון ההזמנה. עוד מובהר, כי בעת פעולת עדכון ההזמנה, מתבצעת שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אולם אין מדובר בחיוב האשראי, אלא בשמירה של מסגרת בלבד.

  21.6. מרקט התאומים תהא רשאית לשנות ו/או לבטל הזמנה, בכפוף למסירת הודעה על כך למשתמש, לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול על ידי מרקט התאומים, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה, אולם במקרה של שינוי, יחויב המשתמש בהתאם לשינוי שבוצע בהזמנה.

  21.6. החזרת מוצרים וביטול הרכישה יהיו בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מרקט התאומים, כפי שתקבע מעת לעת.

  21.7. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה. מרקט התאומים תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה. לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון הלקוח. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

  1. מבצעי מכירות:

  22.1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

  22.2. המבצעים הנערכים באתר, תקפים בעת רכישה באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים במכולת התאומים ( מרקט התאומים) והם אינם חלים בהכרח בעת רכישה באתר. מרקט התאומים לא תהא מחויבת למכור באתר מוצרים בתנאי מבצע, גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע בחנויות מכולת התאומים (מרקט התאומים). כמו כן, מבצעים המוצעים באתר, לא יחולו בהכרח בחנויות.

  22.3. כל מבצע שייערך באתר, יהיה בתוקף בתוך המועדים שייקבעו ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בתנאי המבצע.

  22.4. המחירים המצוינים לצד המוצר המוצע במסגרת המבצע, נכונים ליום האספקה בלבד. 

  22.5. כל מבצע ו/או הטבה ו/או הנחה שמשתתפים בהם יותר ממוצר אחד, יינתנו על הפריט הזול ביותר מבניהם ובמימוש המבצע ו/או ההטבה ו/או ההנחה יותר מפעם אחת, על הפריטים הזולים ביותר.

  1. הגבלת אחריות(אחריות בית עסק/אתר/משתמש):

  23.1. מרקט התאומים עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים באתר חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות, לרבות בעיות בגישה לאתר מעת לעת. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי הקבוצה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שמרקט התאומים אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

  23.2. מרקט התאומים אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר, גם במקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

  23.3. מרקט התאומים לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של מרקט התאומים. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות מרקט התאומים תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

  23.4. מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך מרקט התאומים אינה אחראית על מידע זה.

  23.5. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

  23.6. מרקט התאומים עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת, המשתמש פוטר את מרקט התאומים מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

  23.7. אחריות על מוצרים פגומים ברי תוקף יישא אחריות על חברת המוצרים שיש על כל מוצר שירות לקוחות ובכך מרקט התאומים אינה אחראית על פגם במוצר או אי שביעות רצון מטיב המוצר אלה אך ורק המותג או יצרן שכתוב על אריזת המוצר ושירות לקוחותיהם.

  23.8. מרקט התאומים לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון), הנובעת ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

  23.9. מרקט התאומים לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לקבוצה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

  23.10. ככל שבאתר מופיע מידע פרסומי ו/או קישורים לאתרים נוספים, אין מרקט התאומים אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

  23.11. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מרקט התאומים בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו והתמורה ששולמה על ידי המשתמש.

  23.12. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר והנם באחריותם בלבד.

  23.13. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

  23.14. בכל הנוגע למידע אודות אלרגניים ו/או גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המידע המופיע על גבי המוצר עצמו, טרם השימוש בו.

  23.15. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.

  23.16. מרקט התאומים ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

  23.16.1 בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

  23.16.2 הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

  23.16.3 שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי מרקט התאומים ובין על ידי צדדים שלישיים;

  23.16.4 כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

  23.16.5 הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

  23.16.6 נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר

  23.16.7 שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי מרקט התאומים מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה למרקט התאומים, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת רכישת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי מרקט התאומים עקב שיבוש כאמור.

  23.16.8 אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

  23.17. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.

  23.18. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.

  1. אבטחת מידע/אתר :

  24.1. באתר מיושמים מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

  24.2. המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולה שיהא בה כדי לשבש את פעולת האתר, לרבות ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

  24.3. מרקט התאומים תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

  24.4. מרקט התאומים לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המשתמש ו/או כל שימוש לרעה אחר בפרטיו, ככל שהמשתמש לא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלו כראוי ו/או לא החליף את הסיסמא מעת לעת, כמומלץ.

  24.5. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת מרקט התאומים וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"מעבר לקופה".

  1. פרטיות:

  25.1 בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר ומסכים כי המידע והפרטים שמסר ו/או שנאספו אודותיו במסגרת השימוש באתר יישמרו במאגרי המידע של מרקט התאומים והרשומים כדין, לרבות בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של מרקט התאומים. מרקט התאומים ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו"ב, בהתאם לקבלת אישורו לקבלת הודעות כאמור. במסגרת זו תהא מרקט התאומים רשאית להעביר למשתמש מידע בקשר למרקט התאומים או כל דבר שקשור לעסק מי טעמו.

  25.2 משתמש שאינו מעוניין להיכלל במאגר המידע, יודיע על כך למרקט התאומים במפורש בכתב בהתאם להוראות כל דין, כאשר ידוע למשתמש כי אי הכללת פרטיו במאגרי המידע של מרקט התאומים עשויה למנוע את הענקת שירותי מרקט התאומים, כולם או חלקם. 

  25.3 מרקט התאומים תהא רשאי להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שנאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המשתמש וזאת בין היתר לצורך שיפור השירותים והקשר עם המשתמש, וכן לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיו"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, כאשר מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.

  25.4 מרקט התאומים תשמור את המידע שנמסר ו/או שנאסף אודות המשתמש במאגרי המידע שלה והיא תהא רשאית להשתמש בו  רק בכפוף להוראות תקנון זה וגם לא ניתן לתת פרטים לצד ג ללא  צו בית משפט כדין בישראל או אישור המשתמש בפרט.

   

   

   

  1. ציות לתנאים ושיפוי:

  26.1 המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

  26.2 כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את מרקט התאומים ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב מרקט התאומים ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש למרקט התאומים אין אחריות לגביו, או שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

  1. זמינות ו/או שינוי האתר:

  27.1. מרקט התאומים רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

  27.2. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה מרקט התאומים רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

  27.3. מרקט התאומים תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בהשלמת רישום לאתר ו/או לשירות מסוים בו ו/או על-ידי אימות פרטי משתמש באתר, לסוגי משתמשים מסוימים או ככלל, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

  1. התיישנות:

  28.1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד הקבוצה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

  1. סמכות שיפוט וברירת דין:

  29.1. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת   ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר עכו, קריית ביאליק, חיפה, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  1. שונות:

  30.1. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין מרקט התאומים בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

  30.2. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין מרקט התאומים.

  30.3. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

  30.4. מרקט התאומים תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחאות ו/או לשעבד ו/או למשכן איזו מזכויותיה ו/או התחייבויותיה המופיעות בתנאי שימוש אלה, כולן או חלקן ו/או להעניק זכות אחרת כלשהי לצד שלישי כלשהו, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.

  1. המחאת זכויות:

  31.1. מרקט התאומים(מכולת התאומים) תהא רשאית להעביר את התחייבויותיה וזכויותיה על פי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמה מהמשתמש.

  1. בעלות וזכויות קניין רוחני:

  32.1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר, ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של הקבוצה.

  32.2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של מרקט התאומים או של צד שלישי, אשר הרשה למרקט התאומים להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לקבוצה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור הקבוצה לכך מראש ובכתב.

  32.3. מבלי לגרוע מהאמור, שם מרקט התאומים וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין העסק, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של מרקט התאומים ואין לעשות בהם כל שימוש.

  32.4. מרקט התאומים שומרת על כל זכויותיה וקניינה בכל הנוגע לתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, כדי להעניק היתר ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו.

  32.5. מובהר בזאת, כי מרקט התאומים המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם "מכולת התאומים " ו/או "תאומים" ו/או "הובלות תאומים", שייכים באופן בלעדי, על כל הכרוך בכך, לקבוצה ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

  32.6. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

  1. תוכן האתר ופרסומות:

  33.1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו, מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is). כוונת מרקט התאומים היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, אולם יתכן כי התוכן אינו שלם ולחלופין, יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן.

  33.2. מרקט התאומים אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות אשר נפלו ביחס לתוכן המוצג באתר. הקבוצה מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר, נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר המוצג והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

  33.3. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצרים, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידי הצדדים השלישיים הללו ולמרקט התאומים לא תהיה כל אחריות לגביו.

  33.4. באתר נכללים קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אשר אינם מופעלים על-ידי מרקט התאומים. אתרים אלו ותקינות או זמינות הקישורים אליהם, אינם בשליטתה של המרקט התאומים והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. למען הסר ספק, אין בהימצאותם של הקישורים כאמור, כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של המרקט התאומים לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או להוות ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם.

  33.5. מרקט התאומים אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. מרקט התאומים רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. מרקט התאומים אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

  33.6. מובהר, כי פרסום אשר יופיע באתר מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. במסגרת הפרסום כאמור, עשויה להיכלל ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, אשר אינה בהכרח משקפת את דעת מרקט התאומים, אלא את דעותיו האישיות של הכותב ו/או המפרסם בלבד.

  33.7. האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות "Cookies" (להלן "קוקיז"), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו.

  33.8. נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיז ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של מרקט התאומים או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.

  33.9. הקוקיז הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיז יפקעו כאשר תסגור את האתר וייתכן כי אחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. מובהר כי בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיז מהמכשיר שברשותך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע כי אינך מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך. מאחר שהקוקיז נועדו להקל עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי יש להיזהר מלמחוק אותם, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

  33.10. למידע נוסף על שימוש בקוקיז באתר, אנא עיינו במדיניות הפרטיות של מרקט התאומים .

   

  1. יצירת קשר:

  34.1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של מרקט התאומים באמצעות טופס יצירת קשר הנמצא באתר או

  בטלפון:  054-3167480

  בדואר: הרצל 46 נהריה מיקוד 2240101

  במייל: ateomim.online@gmail.com

  34.2. כל הודעה אשר תשלח על-ידי מרקט התאומים למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או בדוא"ל או בסמס/וואטסאפ – ביום מסירתה.

  (עדכון תאריך 1.3.23).